JULERBJUDANDE!

Köp en Hövding 3 och få ett Hi-Vis-skal på köpet!

Test Hövding airbag

Har du testat Hövding?
Det har vi.

Hövding Magazine / Säkerhet

Att skapa världens säkraste cykelhjälm händer inte över en natt. Det kräver år av utveckling och tester. Massor av tester. Och som ett resultat av detta har Hövding blivit utsedd till bäst-i-test flera gånger om. Här kan du läsa om hur vi testat oss fram till dagens Hövding.

För en produkt som ska skydda mot skador och rädda liv krävs det att utvecklingsarbetet präglas av extrem noggrannhet. Under åren som vi utvecklat Hövding har varje beståndsdel analyserats och testats minutiöst för att garantera en trygg och säker produkt. Inget lämnas åt slumpen i vår strävan efter högsta möjliga säkerhet, användarvänlighet och bekvämlighet. Därför behöver vi testar saker. Om och om igen.

Två typer av tester
I stora drag kan testerna Hövding genomgår delas in i två grupper: utvecklingstester och certifieringstester. Utvecklingstesterna är de som vi på Hövding själva genomför i vårt arbete att skapa världens säkraste cykelhjälm. Den färdiga produkten genomgår sedan certifieringstester där RISE (Research Institutes of Sweden) kontrollerar att Hövding lever upp till satta standarder och får lov att släppas på marknaden.

“Vi lägger ribban högre.”

Teknisk säkerhet och användarvänlighet
Heino Wendelrup är CTO hos oss på Hövding. Det han inte vet om cykelhjälmstester är inte värt att veta. I sitt arbete använder han och hans kollegor tekniska tester för att testa Hövdings tekniska funktionalitet, samt fokusgrupper med konsumenter och testpiloter för att analysera användarvänlighet, handhavande och ergonomi. Heino berättar här om hur Hövdings egna tester är mer långtgående än certifieringstesterna:

– När vi genomför våra airbagtester gör vi betydligt fler islag än de som görs vid certifieringstester, och dessutom vid högre hastigheter än standard. Vi vill ju inte bara klara kraven, utan vi vill göra det med råge. Så vi lägger ribban högre för att vara på den säkra sidan, och det kommer i slutändan konsumenten till gagn i form av ökad trygghet.

Test av själva airbagen
Hövdings airbag är en snillrik konstruktion som utnyttjar airbagteknikens fördelar och anpassar den till cyklisters verklighet och behov. Eftersom cyklister är så oskyddade i trafiken (jämfört med t ex bilister som har säkerhetsbälte, airbags och krockzoner i bilen) ställer det extra högra krav på cykelairbagens skyddsmöjligheter och prestanda. Vilket i sin tur ställer höga krav på testerna. Heino berättar:

– Omvandlingen från krage till hjälm är ett kritiskt moment och därför har vi gjort tusentals tester och blåst tusentals airbagar genom åren. Rent praktiskt går det till så att vi i en kontrollerad labbmiljö höghastighetfilmar airbagen från olika vinklar så vi kan följa hela förloppet. Detta gör vi både på provdockor och på riktiga personer med olika storlek på huvudet.

Förloppet då halskragen omvandlas till hjälm tar bara några millisekunder. Med hjälp av höghastighetsfilmerna säkerställs att airbagen vecklas ut på ett effektivt sätt och hamnar rätt på huvudet. När den gör det, är det dags för nästa steg.

Ut i verkligheten
Efter att airbagen testats färdigt i laboratorium, lämnar vi labbmiljön för att göra s k ”live deployments” med stuntpersoner. Här säkerställs att airbagen vecklas ut som den ska även när bäraren åker runt på en cykel.

“Träffar du marken snett med huvudet så ger det upphov till allvarligare skador än om du faller rakt mot huvudet.”

En av Hövdings stora fördelar är förmågan att skydda vid sneda islag mot marken. I detta moment testas att airbagen verkligen håller vad den lovar i det avseendet. Heino Wendelrup igen:

– Vi testar rotationsvåld orsakat av sneda islag. Så ser det nämligen ut i verkligheten. Träffar du marken snett med huvudet så ger det upphov till allvarligare skador än om du faller rakt mot huvudet. Med Hövdings airbag så skapas en flexibel rörlig zon mellan huvudet och underlaget som effektivt ”äter upp” energin som orsakar det skadliga rotationsvåldet. Det är det som gör Hövding så bra, att den hanterar rotationsvåldet, oavsett hur smällen ser ut.

Hövdings hjärna bygger på artificiell intelligens
Parallellt med utvecklingen av airbagen läggs lika mycket tid och omsorg på att utveckla Hövdings andra grundläggande beståndsdel – algoritmen som styr airbagen. Algoritmens uppgift är att avläsa cyklistens rörelsemönster. När den känner igen ett mönster som indikerar en olycka utlöser algoritmen airbagen vid precis rätt tillfälle. Men hur vet algoritmen det?

“För att lära upp algoritmen så utsätter vi våra stuntpersoner för triggade olyckor.”

Svaret är artificiell intelligens (AI). Kortfattat kan det beskrivas som att vi matar in stora mängder data i en dator som sedan lär sig att skilja på olika rörelsemönster och skapar en algoritm som reagerar om det är en olycka som händer.

Blixthalka och andra vardagshändelser
För att lära upp algoritmen så utsätter vi våra stuntpersoner för triggade olyckor. Heino beskriver det ofta tuffa jobbet, där det gäller att vara stryktålig:

– Vi stoppar käppar i framhjulet så de flyger över styret, vi placerar ut betongsuggor i vägen, vi såpar golvet så att det plötsligt blir halt som is och de trillar åt alla håll. Och så vi kör på dem med bil. För högre hastigheter använder vi krockdockor såklart. Alla dessa rörelsemönster spelar vi in och matar in i datorn.

Men det är inte bara rörelsemönster vid cykelolyckor som behöver spelas in. Det är lika viktigt att algoritmen förstår när det INTE handlar om en olycka. Därför använder vi frivilliga som är ute och cyklar tusentals timmar och registrerar deras rörelsemönster. Vi låter dem även göra vardagliga saker som att tappa och plocka upp nycklar, titta åt olika håll, böja sig ner för att fixa något med cykeln etc. Alla dessa händelser och rörelsemönster matas in i datorn som vi därefter instruerar att skilja de ofarliga rörelserna från de farliga. Genom s k machine-learning lär sig datorn skillnaden på de två och skapar algoritmen som vi stoppar in i Hövding för att styra airbagen.

Sen görs allt om igen
Väl på plats i Hövdingen behöver vi validera den AI-skapade algoritmen, dvs vi gör om samma tester igen och låter stuntpersoner cykla och trilla på alla tänkbara sätt för att se att algoritmen reagerar korrekt. När det är gjort och eventuella finjusteringar är gjorda är Hövding färdig för certifiering.

“Hövding inte bara till den säkraste cykelhjälmen på marknaden, utan också den smartaste.”

– När andra pratar om hur AI i framtiden kan användas för t ex självkörande bilar, så använder vi det redan idag i Hövding. Sammantaget har det genom åren samlats ihop information från över femtusen simulerade olyckor och tiotusentals timmar av cykeldata. Det gör Hövding inte bara till den säkraste cykelhjälmen på marknaden, utan också den smartaste, avslutar Heino Wendelrup.

LÄS MER: Ingen cykelhjälm har någonsin uppvisat så bra resultat i de tester som det oberoende franska testinstitutet Certimoov genomför på Strasbourgs universitet.

Populära produkter

Hövding 3 - Airbag for urban cyclists

Hövding 3
 

Köp nu
Hövding 3 Cover Airbag Inside

Hövding 3
+ Skal Airbag inside

Köp nu
Hövding 3 Cover Hi-Vis

Hövding 3
+ Skal Hi-Vis

Köp nu
Hövding 3 Cover Leopard

Hövding 3
+ Skal Leopard

Köp nu