JULERBJUDANDE!

Köp en Hövding 3 och få ett Hi-Vis-skal på köpet!

Hövding App makes cycling even safer

Hövding App gör cyklingen ännu säkrare

Hövding Magazine / Inspiration

När du köper en Hövding kan du parkoppla den med Hövding App och få tillgång till din cyklingsstatistik och andra smarta funktioner.

Om du till exempel är med om en olycka, och din Hövding blåser upp, skickar appen automatiskt ett sms till dina utvalda ICE-kontakter (In Case of Emergecy) och meddelar var du befinner dig. Genom att dela din cykeldata med oss på Hövding medverkar du även till vårt långsiktiga mål att göra städer säkrare för cyklister. Här berättar Heino Wendelrup, teknisk utvecklingschef på Hövding, om arbetet med appen och hur data från miljontals kilometers cykling hjälper stadsplanerare i deras trafiksäkerhetsarbete.

“Hövding App meddelar utvalda ICE-kontakter vid en olycka.”

Funktioner baserade på användarnas önskemål
Utvecklingen av Hövding App genomfördes parallellt med utvecklingen av Hövding 3. Idén var att via Bluetooth kommunicera information mellan Hövding 3 och olika funktioner i appen. Arbetet inleddes med att undersöka vilka funktioner som användarna kunde tänkas vara intresserade av.  Heino Wendelrup berättar:

– Vi inledde konceptarbetet med olika brainstormingssessioner. Vi byggde användarscenarior och satte ihop enkla powerpointpresentationer på webben som testpiloter fick gå igenom för att vaska fram vilka funktioner som de upplevde som mest relevanta.

Baserat på de önskemål och idéer som framkom i denna fas av utvecklingsarbetet, valdes ett antal funktioner ut. Till detta lades ytterligare servicefunktioner som vi på Hövding ville skulle ingå, till exempel en utvecklad FAQ med video samt ett enkelt sätt att rapportera ärenden till kundtjänst via appen. Heino utvecklar:

– Appen ger oss även en möjlighet att se hur varje Hövding mår och uppdatera mjukvaran utan att användaren behöver lämna in sin Hövding. Vi skickar helt enkelt ett meddelande om uppdatering via appen som användaren sedan godkänner.

“Alla Hövding-ägare är cyklister som bidrar till att sänka CO2-utsläppen i världen.”

Peppande data
Alla Hövding-ägare är cyklister som bidrar till att sänka CO2-utsläppen i världen. Genom att de kopplar sin Hövding till Hövding App kan vi (med varje användares godkännande naturligtvis) samla in massor med intressanta och positiva data. Till exempel har den globala Hövding-commynityn hittills minskat världens CO2-utsläpp med 1,7 miljoner ton jämfört med om samma sträcka körts med bil. Det är bara en av de fantastiska siffror som hela tiden uppdateras i Hövding App. En annan är att Hövding-ägare sedan lanseringen av Hövding 3 tillsammans cyklat 170 varv runt jorden, fördelat på över en miljon cykelturer!

Reaktivt och aktivt skydd
Hövding erbjuder i första hand en trygghet för användaren genom sitt reaktiva skydd när en olycka inträffar och Hövdingen blåser upp. Men i och med framtagandet av appen öppnades även möjligheten att erbjuda ett aktivt skydd. Heino förklarar:

– Om du trillar och Hövdingen blåser upp skickar appen automatisk ett sms till dina ICE-kontakter. Meddelandet berättar att detta har skett och vilken position du har. På så sätt ger Hövding, utöver att den skyddar dig reaktivt vid fallet, även ett aktivt skydd genom att meddela dina nära så att de kan agera.

“Vi på Hövding har en vision om ett proaktivt skydd som förhindrar olyckor från att hända överhuvudtaget.”

Proaktivt skydd förhindrar olyckor
Utöver det reaktiva och aktiva skyddet, har vi på Hövding en vision om ett proaktivt skydd som förhindrar olyckor från att hända överhuvudtaget. Detta kan appen bidra till genom den data som samlas in från användarna. Så här fungerar det: när en Hövding blåser upp vid en olycka, eller när den uppfattar ett avvikande beteende hos cyklisten, så registreras platsen och oregelbundenheten i beteendet. Informationen skickas till vår databas och över tid uppstår mönster i stadskartan som visar hur folk cyklar, vid vilka tidpunkter och var det sker fler tillbud än på andra platser. Heino beskriver tanken bakom:

– När vi började utveckla appen sa vi; tänk om vi kan varna cyklister när de närmar sig ett ställe i stan där olyckor skett tidigare, så att de kan undvika att drabbas själva? Riktigt så långt har vi inte kommit än, men genom att samla in data får vi en bild av staden ur en cyklists perspektiv och kan dela denna data med stadsplanerare och forskare som sysslar med trafiksäkerhet.

“Vi och våra användare hjälper till att förbättra villkoren för alla cyklister så att de får en säkrare väg genom staden.”

 En dröm för stadsplanerare
Allt eftersom Hövdingbärare genererar mer och mer data, har flera städer visat intresse för att samarbeta med oss på Hövding kring cykelsäkerhet. Genom att analysera vår data kan stads- och trafikplanerare bättre förstå cyklisternas beteenden och åtgärda gatumiljöer som visat sig ha en förhöjd olycksrisk, samt planera säkrare trafiklösningar i framtiden. Heino fortsätter:

– På detta sätt hjälper vi och våra användare till att förbättra villkoren för alla cyklister så att de får en säkrare väg genom staden, vilket känns jättebra. Målet är ju egentligen att ingen ska behöva hamna i en situation där vår produkt aktiveras.

Hövding stöttar olika forskningsprojekt
Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) bedriver ett forskningsprojekt för att ta reda på var cykelolyckor ofta sker och varför. Via vår insamlade data kan de kontakta och intervjua personer som varit med om en specifik olycka och få viktig information kring omständigheterna på platsen. En annan studie, som genomförs på Malmö universitet, undersöker hur vår data över olycksdrabbade ”hotspots” stämmer överens med räddningstjänstens utryckningar. Redan idag visar studien en hög överensstämmelse mellan de två databaserna, vilket indikerar att vår data är tillförlitlig och relevant. I ett tredje projekt på Esslinge-universitetet i Tyskland används vår data i olika databasanalyser för att få fram de bästa ingångsvärdena till en algoritm som kan förutse olyckor. Heino avslutar:

– Att vi kan bidra till en ökad trafiksäkerhet, inte bara genom vår produkt, utan även genom våra användares gemensamma data, är fantastiskt. Det är jätteroligt att denna ”biprodukt” till Hövding och Hövding App kan komma till nytta på så många olika sätt och ge långsiktiga effekter för trafiksäkerheten i städerna.

LÄS MER: Hövding App och dess funktioner

Populära produkter

Hövding 3 - Airbag for urban cyclists

Hövding 3
 

Köp nu
Hövding 3 Cover Airbag inside

Hövding 3
+ Skal Airbag Inside

Köp nu
Hövding 3 Cover Brazil

Hövding 3
+ Skal Brazil

Köp nu
Hövding 3 Cover Spectrum

Hövding 3
+ Skal Spectrum

Köp nu